بلید کارتریج چیست ؟

نویسنده:

مهدی عطایی

تاریخ :

۰۴ بهمن، ۱۳۹۶

به اشتراک گذاری:

بلید چیست ؟

یکی از مهم ترین اجزای کارتریج میباشد . 

کار بلید کنترل تونر بر روی مگنت مییاشد که  بعضی ها آن را مهم نمیدانند ولی این طور نیست اگر بلید زخمی باشد و یا آسیبی دیده باشد آثار بدی بر روی چاپ میگزارد .

بلید بر زیر فوم رول و درام قرار دارد و تونر های زاعد نیز در زیر آن قرار دارد . 

انواع بلید

1: بلید 1005 که در کارتریج های کوچک استفاده میشود . مانند :85a , 35a , 56a  

2:بلید 1010 که در کارتریج های بزرگ استفاده میشود . مانند :05a , 80a , 49a 

تشخیص ایراد بلید :کم رنگ بودن کلی چاپ و اضافه ریختن تونر بر روی صفحه .