پرینتر جوهری بهتر است یا لیزری ؟

نویسنده:

مهدی عطایی

تاریخ :

۲۶ دی، ۱۳۹۸

به اشتراک گذاری:

به طور کل هر دو پرینتر ها خصوصیات مخصوص به خود را دارنند.

(پرینتر جوهری)

پرینتر جوهری خصوصیات زیادی دارد مثلا کیفیت پرینتر های جوهری خیلی بالاتر از پرینتر های لیزری میباشد .

پرینتر جوهری فقط برای کاغد استفده نمیشود مثلا میشود با آن لیبل , عکس , cd , چاپ لباس و ... انجام داد .

بیشتر پرینتر های جوهری از جوهر های مخصوص پر میشود اگر دستگاه از مخزن تانک برخوردار باشد وگر نه باید کارتریج ها را حالا چه تکی و چه سری تعویض کتید .

پرینتر های جوهری تعداد برگ بیشتری نسبت پرینتر لیزری معمولی میدهد .

بیشتر عکاسی ها نیز از پرینتر های جوهری استفاده میکنند .

پرینتر های جوهری بسیار عمر کوتاه تری نسبت به پرینتر های لیزری دارنند .

(پرینتر لیزری)

پرینتر های لیزری نیز خصوصیات خوبی دارنند .

خدمات بسیار ارزون تری نسبت به پرینتر جوهری دارد .

کیفیت پایین تری دارد . 

نصب و تعمیرات راحتی دارد نسبت به پرینتر جوهری دارد .