چگونه پرینتر خود را به راحتی تعمیر کنیم؟

نویسنده:

مهدی عطایی

تاریخ :

۰۸ مهر، ۱۳۹۸

به اشتراک گذاری:

شاید برای شما خیلی مهم باشد که تعمیر پرینتر های خود را به آسانی و به سرعت انجام دهید .

این امر نیز برای ما خیلی مهم است .

وقتی که پرینتر شما خراب میشود شما اولین کاری که میکنید دیگر از این چاپگر استفاده نمیکنید چون ایراد ها بیشتر و شاید خطرناک تر نشود.

شما با شرکت تماس بگیرید و تمام ایرادات را دقیق به ما بگویید تا ما به راحتی ایراد را تشخیص بدهیم .

حال اگر پرینتر شما ایراد کوچکی داشته باشد ما تعمیر کار اعزام میکنیم و پرینتر را ر محل ایراد یابی و تعمیر میکنیم .

اگر که پرینتر شما در محل امکان تعمیر نداشته باشد ما پرینتر را انتقال میدهیم و آن را تا حداکثر 2 روز به شما تحویل میدهیم .

تمامی پرینتر های خود را به ما بسپارید .....