هد پرینتر خود را چگونه تمیز کنیم ؟

نویسنده:

مهدی عطایی

تاریخ :

۰۳ بهمن، ۱۳۹۶

به اشتراک گذاری:

معمولا بیشتر دستگاه هایی که هد دارنند دستگاه های epson هستنند که مشکل کثیف شدن در این دستگاه های جوهر افشان وجود دارد . 

ممکن است که جوهر روی هد خشک شده باشد با این راه میتوانیم هد را بدون آن که آسیب ببیند تمیز کنیم . 

راه حل : دستگاه را در حالتی که هد تکان خورد و در جایی قرار گرفت که میتوان آن را با دست برداشت خاموش میکنیم (یعنی سیم پاور یا همان کابل برق را در میاوریم ) که دگر دستگاه حرکتی نداشته باشد و توسط دست هد تکان بخورد . 

در مرحله بعدی وقتی هد را در آوردیم توسط دستمال مرطوب آن را تمیز میکنیم و جوهر های خشک شده را پاک مینماییم .

ودر مرحله آخر بعد از اتمام تمیز کردن صبر میکنیم تلا هد خشک شود و بعد آن را دوباره به صورت اولیه سر جای قبل میگزاریم و کابل برق را متصل میکنیم . 

اخطار : باید حتما هد خشک باشد در غیر این صورت دستگاه میسوزد (توجه لازم را داشته باشید)