چیپ ست کارتریج (شمارنده تعداد چاپ پرینتر)

نویسنده:

مهدی عطایی

تاریخ :

۰۴ بهمن، ۱۳۹۶

به اشتراک گذاری:

چیپ ست یا همان شمارنده چبست؟

بعد از شارژ کارتریج باید چیپ ست کارتریج نیز تعویض گردد .

وظیفه چیپ ست شمارش تعداد برگی است که چاپ میشود .